امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت باغهای صخره‌ای و کاربرد آن در معماری فضای سبز

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/7/2014 4:35:41 PMتعداد برگ: 53قیمت: 4000

 باغهای صخره‌ای و کاربرد آن در معماری فضای سبز
 
فهرست مطالب
مقدمه:
باغهای صخرهای و آلپی:
انواع باغ صخرهای:
ساختمان باغ صخرهای:
خاک:
سنگ:
نوع سنگ:
2- انـدازة سنـگ:
شیب در باغ:
آب دربـاغ:
سـاختـن آبنمـا:
ساختن راهها و پلههای سنگی :
کـاشـت:
مراقبت از باغ صخره‌ای:
1- مراقبت بهاره:
2- مراقبت تابستانی:
3- مراقبت پاییزه:
انتخاب گیاهان مناسب برای باغ صخرهای:
درختان پاکوتاه:
گیـاهـان پیـازی:
سـایـر گیـاهـان:
گیاهان آفتاب دوست
گیاهان سابه دوست
منـابـع فـارسـی: