امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

بررسی موقعیت تجاری در استان فارس

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/7/2015 6:09:24 PMتعداد برگ: 20قیمت: 2000

موقعیت جغرافیایی 
استان فارس در جنوب ايران بين مدارهاي 27 درجه و 2 دقيقه تا 31 درجه و 42 دقيقه و 50 درجه و 42 دقيقه تا 55 درجه و 36 دقيقه طول شرقي نصف النهار مبدأ واقع شده است. 
اين استان از شمال به اصفهان و يزد ، از غرب به استانهاي بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد ، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان كرمان محدود است ، وسعت آن در حدود 8/121120 كيلومتر مربع و تقريبا" رقمي معادل 5/7 درصد از مساحت كل كشور را در بر مي گيرد . 
بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1379 استان فارس داراي 19 شهرستان ، 57 شهر ، 62 بخش 184 دهستان و 4378 روستاي مسكوني مي باشد . 
ميزان بارندگي متوسط سالانه در استان فارس از 100 ميلي متر تا 400 ميلي متر متغير است و از نظر آب و هوائي جزء نادرترين مناطق كشور است كه در هر زمان مي توان به نسبت آب و هواي چهار فصل را در آن مشاهده كرد . بيشترين دما در شهرستانهاي لار و لامرد با 45 درجه سانتي گراد و كم ترين دما در شهرستانهاي آباده و اقليد با 10 درجه سانتي گراد زير صفر و دماي هوا در مركز استان ( شيراز ) بطور ميانگين 18 درجه سانتي گراد مي باشد . 
از رودخانه ها و درياچه هاي مهم استان مي توان رودخانه كر ، فهليان ، شاپور ، جره ، قره آغاج ، رودبال و مزايجان و درياچه هاي بختگان ، پريشان ( فامور ) طشك ( نرگس ) مهارلو ، كافتر و برم شور رانام برد . 
استــان فارس بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 در حدود 3/6 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است كه اين ميزان برابر با 3817036 نفر مي باشند . 
جمعيت فعال استان در سال 1375 برابر 993 هزار نفر و نرخ رشد استان 7/89 درصد بوده كه در مقايسه با نرخ اشتغال 9/90 درصدي كشور كمتر مي باشد . به عبارت ديگر نرخ بيكاري در استان فارس 8 % درصد بيشتر از نرخ بيكاري در كشور در سال 1375 بوده است ولي با توجه به نتايچ آمارگيري در سال 1378 نرخ بيكاري در استان به رقم 67/12 درصد رسيده است كه در مقايسه با نرخ 5/13 درصدي بيكاري در كشور كمتر بوده است . 
از كل 891 هزار نفر شاغلين استان در سال 1375 حدود 5/56 درصد ( 778 هزار نفر ) در نقاط شهري و 5/43 درصد ( 388 هزار نفر ) در مناطق روستائي مشغول بكار بوده اند . 
شاغلين در بخش خدمات به كل شاغلين استان در سال 1375 برابر با 5/47 درصد بوده است و اين نسبت براي نقاط شهري استان 2/64 درصد بوده است . بنابراين سهم بخش خدمات در اشتغال جمعيت فعال استان بيش از ساير بخشها بوده است . 
جدول زير حجم تحول و نرخ رشد جمعيت استان در مقايسه با جمعيت كل كشور تا سال 1385 را نشان مي دهد . 
جمعيت استان    جمعيت كشور    سال
نفر    نفر    
نفر    نفر    
نفر    نفر    
نفر    نفر    
 
وضعیت اجتماعی 
 
 
 
جمعيت
رتبه استان در كشور    شهري    روستائي    استان
    نسبت به كشور    تعداد ميليون نفر    نسبت به كشور    تعداد ميليون نفر    نسبت به كشور    تعداد ميليوننفر
وضعیت اقتصادی
از سابقه تاريخي مبادلات اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان به ويژه شرق دور بيش از سه هزار سال ميگردد. 
فارس يا سرزمين پارس كه متصل به خليج فارس مي باشد مبداء حركت كشتي ها به مناطق جنوب شرق آسيا و سواحل آفريقا بوده است . 
در فرون 12 و 13 هجري در دوره سلاطين صفويه ، زنديه و قاجاريه ، فارس مركز مبادلات جنوب بوده است و تأثيرات عميق فرهنگ ايراني و اسلامي در مناطقي از هند ، مالزي ، اندونزي در آسيا و زنگبار در آفريقا از طريق ارتباطات تجاري و اقتصادي انجام ميگرفت .