امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت فصل اول مقدمه ای بر مدیریت پروژه

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 11/9/2015 10:29:04 PMتعداد برگ: 70 اسلایدقیمت: 2500

 

ویژگیهای یک پروژه 
یک کار منحصر به فرد- جدید و غیر تکراری است.   
دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است . 
موقتی است یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف دارد .   
باید بتوان آنرا به اجزإ گسسته تقسیم نمود .   
هر جزء دارای زمان – منابع و هزینه خاصی است که روابط وابستگی خاصی بین آنها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است.  
بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است و باید یک همایت کننده مالی داشته باشد. 
 
مشخصات منابع کاری ومصرفی 
 
  اگر بخواهيم يك سيستم خبره (Expert System) براي تشخيص مدل مناسب برنامه ريزي با قوانين اگر ... آنگاه ... طراحي كنيم، مي‌توان از نمودار زير كمك گرفت 
مقایسه بین پروژه ها با فرایندهای عملیات
مدیریت پروژه چیست؟
مهمترین رسالت مدیریت پروژه ایجاد تعهدومسئولیت درقبال برنامه زمان بندی است که مانع ازبه تاخیرافتادن پروژه وهزینه های مرتبط می گردد. 
هزینه های ناشی ازتاخیرپروژه هزینه های کمی:
هزینه دیررسیدن به بهره ورداری یا سودازدست رفته 
هزینه ناشی ازگران شدن منابع مصرفی 
افزایش هزینه منابع کاری 
هزینه تمدیدمجوزها وپیمان نامه ها 
هزینه بهره سرمایه مصرف شده 
 
1- هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته 
فقط در پروژه کلان فازهای 6 و 7 و8 پارس جنوبی ، به ازاء هر روز تاخیر در بهره برداری از پروژه ، کشور زیانی معادل 5.190.000 دلار متحمل می شود . بنابراین اگر پروژه های بزرگ چند ماه زودتر به بهره برداری برسند ، اثر تعیین کننده ای در اقتصاد کشور خواهند داشت .
هزینه های ناشی ازتاخیرپروژه هزینه های کیفی:
5- هزینه بهره سرمایه صر ف شده با توجه به ارزش زمانی  پول  
چرخه عمر
دوره یا چرخه عمر پروژه شامل زمان ساخت وزمان بهروری از پروژه می باشد.
ذینعفان پروژه
ذینعفان پروژه افراد وسازمان های درگیر در پروژه  یا عواملی هستند که به نحوی تحت تاثیر فعالیت های پروژه بوده و مالکیت، حقوق ویا علا قه مندی در قبال پروژه داشته یا برای این زمینه مدعی هستند .
موفقیت در اجرای پروژه مستلزم شناسایی ذینعفان ودر نظر گرفتن خواسته های آنان در چرخه حیات پروژه است.
ذینعفان پروژه به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند: 
ذینعفان داخلی :
حامی مالی پروژه
کارفرما
مدیر پروژه
تیم پروژه
مشتریان پروژه
مشاور
پیمان کاران
 
ذینفعان خارجی :
رقبا
رسانه ها
کمیسیون ها
سازمان های قانون گذار
سهام داران
خریداران
طرف داران محیط زیست ...
 
اجرای موفقیت آمیز پروژه مستلزم
درنظرگرفتن خواسته های ذینفعان است.
مدیریت پروژه زبان مشترک ایجاد می کند
کنترل پروژه وسیله مچ گیری نیست بلکه زبان مشترک وشفاف بیان نیاز ها و اندازه گیری زحمات است  .
مدیریت پروژه وسیله مستند سازی تجربیات است
لازمه عدم تکرار اشتباهات و الگو برداری از هدایت موفق پروژه ها ، مستند سازی پروژه است . که با پیاده سازی مدیریت پروژه تحقق می یابد . 
سناریوهای برنامه ریزی پروژه
بعد ازتعیین محدوده پروژه ،سه عنصراصلی هر پروژه به ترتیب عبارتنداز:
زمان
منابع (تجدیدپذیروغیرقابل تجدید)
هزینه
 
 
بطورکلی درپروژه ها یکی ازسه سناریوزیردنبال می شود:
سناریو 1: برنامه ریزی زمان.
سناریو2: برنامه ریزی زمان و منابع.
سناریو3: برنامه ریزی زمان ، منابع وهزینه.
 
مدیریت کیفیت امروزی توجه خود را به پروسه تولید تا محصول نهایی معطوف داشته، درمدیریت پروژه نیز توجه به برنامه زمان بندی کفایت نکرده وداشتن یک برنامه جامع نظیرسناریو 3 تضمین کننده اجرایی بودن برنامه تهیه شده است. 
محدودیت های سه گانه درمدیریت پروژه
اهداف محدوده(Scope Goals) 
اهداف زمانی (Time Goals)
اهداف هزینه ((Cost Goals
نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه