امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت معماری چین

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 1/3/2016 6:13:51 PMتعداد برگ: 135قیمت: 8000

پاورپوینت معماری چین
معماری چین
بر طبق آیین های ذن و فلسفه کنفوسیوس ، پایتخت ها، قصر ها و ساختمان های حکومتی نقشه های خاص داشته و بر طبق دستورات و هنر فنگ شویی و به جز موارد استثنایی همگی رو به جنوب قرار داشتند. اکثر دشمنان چین از شمال به این کشور حمله ور می شدند و نیز باد که محصول را از بین می رود و موجب قحطی می گردید نیز از جانب شمال می ورزید و بنابراین طبیعی بود که دروازه اصلی شهر رو به جنوب باز شود.
 
پایتخت ایده آل باید نقشه مربع داشته و قصر در مرکز آن و دارای چهار دروازه در جهات چهار گانه باشد که دروازه اصلی آن رو به جنوب در امتداد محور اصلی شهر قرار گرفته باشد.
معماری منحصر به فرد چین ،بخش مهمی از تمدن درخشان چین می باشد و با معماری غربی و اسلامی سه سیستم بزرگ معماری دنیا را تشکیل می دهد.
معماری چین یگانه سیستم معماری در جهان است که ترکیب بندی چوبی عمد ه ان میباشد که تجلی بخش عمیق اصول اخلاقی چینی ها و دیدگاه های زیبائی ،ارزش و طبیعت است.