امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت موسیقی و معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 1/27/2016 1:04:51 AMتعداد برگ: 85 اسلایدقیمت: 7000

مقدمه
مراحل افرینش یک اثرهنری
انواع هنر
مقدمه ای برموسیقی ومعماری
مبانی نظری معماری وموسیقی
رنگ فرم شکل
مفاهیم درمعماری وموسیقی:
فضاوفضاسازی
نماد
سلسله مراتب
ترکیب
ضرب اهنگ
تکرار
فضاهای مکث ویاتنوع
ازمعماری تا موسیقی
شعردرمعماری
خط اسمان
رابطه معماری وموسیقی
نتیجه
جدول همسانی
 
 
ازهمان ابتدا که انسان بایک جانشینی درکناررودخانه ها وآشنایی باکشاورزی گام های مهمی رادرجهت متمدن شدن برداشت ، آرام آرام درجهت رفع مشکلات خودوجامعه ی انسانی که درآن زندگی می کردد ،ازطریق آزمون وخطابه ابتکاراتی دست زد که بعدها همین ابتکارات ونوآوری های ابتدایی سرمنشاء بسیاری ازتحولات زمان ماگردید. این روند میلیون ها سال به طول انجامید وانسان امروزی درحقیقت وام دارهمان انسان های نخستین غارنشین شد.شایدیکی ازاولین کشف های انسان که کشف آتش بودسرمنشاء بسیاری از علوم پیشرفته ی امروزی باشد که درنهایت، با کشف حیاتی ا نرژی برق سرعت غیرقابل انکاری یافت. اگر این نظریه را باورداشته باشیم باید بپذیریم که همه ی علوم زمان ما به هم مرتبط بوده ونه تنها یکدیگرراکامل کرده بلکه ازیکدیگرمتاثرهم شده وهمگی از یک ریشه ی واحدسرچشمه گرفته اند. تا چندقرن پیش دانشمندان بسیاری بودندکه هم زمان درچندین علوم سرآمد دوران خودشدند ؛ دانشمندانی چون فارابی ، ابوعلی سینا،حکیم عمرخیام،خواجه نصیرالدین طوسی ،گوته ،داوینچی وبسیاری دیگرکه همزمان درچند رشته مثل شعر، موسیقی، نقاشی، معماری،طب، نجوم وعلوم دیگرزبان زدخاص وعام گشتند.