امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری هند

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 1/29/2016 3:17:01 AMتعداد برگ: 90 اسلایدقیمت: 7000

یکی ازمهمترین ائین های هندباستان ائین جین است.جین هابه فن معماری علاقه ودلبستگی فراوانی داشتند.معبدجین در(ایهلی)تقریبابه سبک یونانی ساخته شده,به شکل مدبع باستونهایی دربیرون یک رواق ویک مقصوره یااتاق مرکزی درداخل درکحوراهو,جینها,ویشنوپرستان وشیواپرستان,۲۸معبددرکناریکدیگرساخته اند.گویی به این کریق خواسته اندحقانیت دینی خودرانشان دهند.کامل ترین انهانیایشگاه پارشوناته است که به شکل مخروط های مطبق روی یکدیگر,باارتفاع عظیمی براورده اند.نماهای صیقل خورده ان,جایگاه شهری واقعی ازپارسایان جین استوعلاوه براین جین هادر(مونت ابو)که۱۲۰۰مترارتفاع داردمعبدهای بسیاری ساخته اند که سه معبدازانهاباقی مانده است,معابد(ویملا)و(تیجپالا)و(ادیناتا)که بزرگترین دستاورداین فرقه دراین حوزه ازهنراست.
 
دراین معابدومعابدهم عصرشان,انتقال ازشکلهای مدورنیایشگاههای سبک بودایی به سبک برج درهندقرون وسطی قابل ملاحظه است.شبستان یافضای داخلی محصوربه ستون تالاراجتماعات رابه دبیران وبه شکل یک سالن دراورده اندکه پشت این قسمت زاویه است وبالای زاویه برجی حجاری شده وپیچیده برپاکرده اند که درسطوح مطبق متوالی,روی یکدیگرقرارمیگیرند.معابدهندودرشمال براساس همین نقشه ساخته می شد.چشمگیرترین این معابدگروه(بوونیشوره)درایالات(اورسیا)است.زیباترین این گروه معبدی است که انرادرقرن یازدهم میلادی برای(ویشنو)ساخته اند.این معبدبرج عظیمی است متشکل ازستون های نیمه مدورکه پهلوی هم قرارگرفته وپوشیده ازمجسمه است وسطوح سنگی ان هرچه بالاترمی رودکوچکترمی شود,برج,روبه درون انحناداردوبه یک تاج ویک منارختم می شود.