امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت آشنایی با ریتم در معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 1/29/2016 12:21:14 PMتعداد برگ: 63 اسلایدقیمت: 5000

ریتم در معماری
انسان، طبیعت، معماری
ریتم
درهنر تجسمی 
تکرار متناوب
تکرار تکاملی: 
تکرارموجی
ریتم وسکون
سکون وتوقف 
ریتم درطراحی
ریتم در طبیعت
ریتم حرکت یا تغییر در توالی 
در مصنوعات بشری 
ریتم، تسلسل 
ریتم در انسان
ریتم طبیعی قلب
ریتم سینوسی یا ریتم طبیعی قلب 
فرکانس 
نوار قلب (الکتروکاردیوگرام
ریتم موجود در اپرای سیدنی
طراح وطرح اپرای سیدنی
ایده (اتزون
ریتم موسیقی فضا
تقابل موسیقی و ریتم در معماری
خوارزمی در تعریف موسیقی 
ابوعلی سینا می گوید
ابونصر فارابی 
موسیقی و معماری
منابع
 
 
 
 
 
 
تعریف ریتم : به عنوان یک قاعده کلی ، بر اساس تکرار عناصر درفضا و زمان شکل می گیرد.
در معماری : ساده ترین نوع آن تکرار منظم عناصر معماری در امتداد یک خط مستقیم است.
سکون و توقف با مفهوم مکث در معماری جنبه ای کاربردی دارد. پاگرد پله ها ، میادین و گره های شهری از نمودهای کاربردی آن است. گاهی با ایجاد یک عامل یا عنصر در فضای معماری و جلب توجه بیننده ، عامل مکث و سکون را می توان به خوبی پدید آورد.
ریتم در طراحی
با بريدن چند قطعه مقواي متفاوت از لحاظ رنگ و اندازه مستطيل و مربع و مثلث،و تركيب آنها در داخل كادر انواع ريتم ها را تجربه كنيد.علاوه بر موارد فوق ،تجمع و تراكم اجزا نيز مي توانند عاملي براي به وجود آوردن ريتم باشند.درختي كه در طبيعت مشاهده مي كنيم برگهاي درهم و انبوهي دارد،ليكن نظم و ريتمي در تمام اجزا و در كل درخت حاكم است كه از لحاظ زيبايي شناسي ،چشم را خسته نمي كند و تنوعات گوناگوني را از تمام ابعادي كه تا كنون بررسي كرديم در نظر مي آورد.اگر همين ديدگاه و هدف را در حين چيدن اجزاي طبيعت بيجان در كنار يكديگر حفظ كنيم ،مي توانيم به تركيب بندي خوب با ريتمي مناسب دست يابيم.
 
ريتم را مي توان مكمل مبحث كادر و تعادل و توازن در يك اثر هنري دانست. چنانچه در حين طراحي به تمامي عوامل ياد شده يعني ريتم،تعادل ،توازن توجه داشته باشيد،مي توانيد نمونه هاي قابل توجهي از تركيب بندي هاي آگاهانه را ارائه دهيد.تركيب بندي ،علاوه بر نظم ميان اشياء در طبيعت بيجان ،شامل نظم ميان افراد يك يا چند نفر در يك كادر نيز مي گردد .