امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود پاورپوینت نگرش معنا گرا

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 3/28/2016 9:13:04 PMتعداد برگ: 34قیمت: 2500

 
      فهرست:
 
معماری
 
فلسفه
 
دین


پیوند عالم ماده به عالم روح
 
بحران معنوی
 
هویت مکانی
 
صورت وابسته به زمان
 
اصل  وحدت
 
نور
 
-مقرنس کاری
 
رمز گشایی
 
بازگشت به اصل و ذات حق
 
معماری دنیای شرق
 
معماری در عالم مثال
 
پیوستگی فضایی در بافت شهری
 
……………………………………………..
 
*بحران معنوی*
 
حذف طبیعت از فضای زندگی
 
کنار گذاشتن
وجه مقدس طبیعت در نگاه به آن
 
هنر مقدس رمز است
 
نمود سرشت رمزی عالم
 
*معماری معناگرا
 
نگرش عرفانی
 
نگرش دینی
 
نگرش دنیای اشراق
 
خدا
 
انسان     طبیعت
 
معماری باید آرامشی که در طبیعت هست را دوباره به پاکند.
 
هنر دینی دارای قالب خاص خود
 
1.ذات رمزی
2.اصل آسمانی
3.ابزار انتقال
 
صورت وابسته به زمان
 
سنت متعلق به اکنون
 
دارای اصولی روحانی
 
هنر تجلی اصول سنت
 
*نگرش*
 
نگرش عبارت است از ترکیبی از باور ها،و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش اماده
میکند تا به دیگران،اشیا و گروه های مختلف به شیوه ی مثبت یا منفی نگاه
کند. نگرش ها ارزیابی از اشیا را خلاصه میکنند و در نتیجه پیش بینی یا
هدایت اعمال یا رفتارهای
 اینده را
بر عهده میگیرند.^[۱] نگرش را می توان بر حسب نظریه های یادگیری و رویکرد
شناختی تعریف کرد.در هر یک از این نظریه ها مفهوم نگرش به گونه ای متفاوت
تعریف می شود و هر یک از جنبه های متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار می دهد.
گوردون آلپورت(۱۹۳۵) نگرش را چنین تعریف کرده است:”نگرش یک حالت آمادگی
ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به
تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای می
گذارد”.^[۲]
 
در این تعریف که عمدتاً بر نظریهٔ یادگیری استوار است تأثیر تجارب گذشته بر
سازمان دادن به نگرش ها و همچنین نشان دادن واکنش به یک موقعیت(آنگونه که
در رویکرد رفتارگرایی مطرح است) مورد توجه قرار گرفته است^[۳]
 
از سویی کرچ و کراچفیلد(۱۹۴۸) که عمدتاً دیدگاه شناختی داشتند نگرش را
اینگونه تعریف کرده اند:”نگرش عبارت است از سازمان پایدار فرایند های
انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه های دنیای
فرد”.ملاحظه می شود که در این تعریف به خاستگاه نگرش اشاره ای نشده و در
عوض تجربهٔ ذهنی زمان حال مورد تأکید قرار گرفته است^[۴]
 
 
      و دیگر توضیحات…………………………..