امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

دستورالعمل کاربردی اجرای دیوار سبز بر بدنه ساختمانها

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 4/26/2016 1:29:49 AMتعداد برگ: 27 برگ pdfقیمت: 2700

مقدمه
دستورالعمل اجراي ديوارهاي سبز
• انتخاب ساختمان مناسب جهت اجراي ديوار سبز
• نياز به عايق كاري نماي ساختمان
• انتخاب مجري مناسب
• انتخاب نوع و سيستم مناسب ديوار سبز
• بارگذاري ناشي از وزن ديوار سبز بر سطح نما و سازه ساختمان
• طراحي پانل هاي مدولار ديوار زنده
طراحي كلي ديوار سبز بر روي نماي ساختمان
طراحي پانل هاي مدولار
نحوه اتصال پانل هاي مدولار بر نماي ساختمان
نور پردازي
• بستر كاشت
• پوشش گياهي
• سيستم آبياري
• نگهداري و مراقبت
پيوست
فناوري ديوار سبز
• نماي سبز
سيستم پانل هاي شبكه اي مدولار
سيستم كابلي و شبكه توري سيمي
• ديوار زنده
ديوار زنده غير فعال
ديوار زنده فعال
ديوار گياهي پاتريك بلان
ديوارهاي سبز محوطه سازي