امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

دانلود تحقیق در مورد عناصر مختلف در معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/18/2016 7:31:21 PMتعداد برگ: 40قیمت: 2500

•    پیش‌گفتار:
این کتاب بررسی‌ای درباره‌ی هنر معماری می‌باشد. مطالعه‌ ای از شکل‌ پذیری عناصر اصلی تشکیل‌ دهنده‌ی فرم و فضا و اصولی که حاکم بر ساماندهی آنان در محیط ساخته شده‌ی ما می‌باشد. عناصر تشکیل‌دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند. این کتاب به عنصر فرم به عنوان ابزار اصلی طراحی تأکید کرده است و عملیات مربوط به فرم‌های اصلی و سازماندهی فضا و انواع تغییر شکلهای عمومی آنها را طراحی و دسته‌بندی کرده. سپس در حوزه‌ی اختیاران، هر طراح می‌تواند این عناصر را سنجیده و بکار ببرد که به یک سازماندهی مفید، با معنا و منسجم فضا، سازه و پوشش بیانجامد.

 

فهرست مطالب:
پیش‌گفتار
بخش‌های اصلی معماری
نظام‌ها
تحلیلی از روابط متقابل بین عناصر و سیستم‌های یک بنا
فصل 1
عناصر اصلی
نقطه
عناصر نقطه‌ای در معماری
دو نقطه
خط
عناصر نقطه‌ای در معماری
عناصر خطی
از خط به سطح
عناصر خطی معرف سطوح
سطح
عناصر سطح گونه در معماری
حجم
عناصر حجم گونه
فصل دوم
خصوصیات هر سطح، حجم و بطور کلی فرم شامل:
اجسام افلاطونی
فرم‌های منظم و نامنظم
تغییر شکل فرم / تغییرات ابعادی
فرم‌های خطی
فرم‌های شعاعی
فرم‌های مجموعه‌ای
فرم‌های شبکه‌ای
تلاقی‌های متعارف هندسی
دوایر و چهار گوشه‌ها
تفکیک فرم
لبه‌ها و کنج‌ها
تفکیک وجه
فصل 3
فرم و فضا: وحدت اضماء
فرم و فضا
تعریف فضا به وسیله‌ی عناصر افقی
سطح کف فرو رفته
سطح فرو رفته
سطوح بالای سر
تعریف فضا به وسیله‌ی عناصر عمودی
عناصر خطی عمودی
ستون‌های در فضا
سطح عمودی منفرد
سطوح عمودي
سطوح L شكل
سطوح عمودي موازي
سطوح موازي
تركيب سطوح به شكل U
سطوح U شكل
4 سطح: محصور كردن
خصوصيات فضاي معماري
بازشوها در فاض ـ عناصر تعريف كننده فضا
درجه بسته بودن
ديد
بازشوها: انواع اصلي
درون سطوح
در كنج‌ها
بين سطوح