امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت نماد و نشانه شناسي در معماري

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/21/2016 11:20:27 PMتعداد برگ: 40 اسلایدقیمت: 4000

اين پروژه شامل يک اين پروژه شامل يک فايل پاورپوينت است که به نماد و نشانه شناسي در معماري پرداخته است.
 
مباحث کلی:
1- شناخت
2- تحلیل
3- نتیجه گیری
 
 
بخشی از مطلب
مقدمه: 
طبیعت منظم است و قانونمند ،متحد و متنوع ، بی انتها ، دارای هماهنگی های زیرکانه و قدرتمند.
 «لوکوربوزیه»:
هر پیامی بویژه پیامهای بصری به كمك علائم مبادله میشود. هر نوع علامت هم بر بیننده نوعی اثر میگذارد و این علامت ها دارای دو جنبه می باشند یكی جنبه ظاهری كه بیان كننده فرم و رنگ و دیگر خصوصیات ظاهری می باشد و دیگر جنبه، جنبه معنایی میباشد. درك معنای یك علامت در اغلب موارد تنها وقتی ممكن است كه بیننده قبلاً مفهوم آن را آموخته باشد مانند یك علامت راهنمایی تا زمانی كه ما نیآموخته باشیم كه چه فرمانی به ما می دهند تنها یك علامت ظاهری است. 
ارزش گذاری روی علامت در معماری كاری است بسیار مشكل چرا كه ارزش نشانه ها در معماری از هر دوره به دوره دیگر متغییر بوده است و نیز برای یك معمار مهم و برای دیگری كم اهمیت تر میباشد. 
با توجه به مطالب بالا حقایق و اتفاقات زیادی در ماوراء درك انسان قرار دارند او را واداشته تا برای ابراز اندیشه و فكر خود كه بیان كردن آن با زبان مشكل است نظامهایی از علائم گوناگون ابداع كند. كه رفته رفته اسم نماد به خود گرفته است. ”كارل گوستاویونگ“ می گوید واژه یا تصویر زمانی یك نماد است كه متضمن چیزی در ماورای معنای آشكار و مستقیم خود باشد. 
حالا در مقابل نماد نشانه را داریم كه بعضی ها فكر می كنند این دو از نظر مفهومی یكی می باشند ولی با نظری مختصر در مورد فرق نماد و نشانه می توان این مثال را آورد: یك شی لوكس را در نظر بگیرید این شیء تا زمانی لوكس اسـت كه برای فرد خاص باشد یا استفاده خاص داشته باشد.در   غیر اینصورت چیز معمول می باشد. حالا این چیز لوكس میشود نماد و چیز معمولی نشانه می باشد. 
 
در موقع عبوراز خیابان وقتی به چراغ قرمزبرخورد می كنیم ‌،می دانیم كه چراغ قرمزبه معنـــــای  « ایست! » است.
موسیقی دانی كه دفترچه نت خودرا باز می كند،نشانه های خاصی را می بیند كه می داند هریك چه معنایی دارد.
آن چراغ قرمز واین نت موسیقایی « نشانه» ها یی هستند كه ما را درجریان اطلاعات شخصی قرارمی دهند.اما وقتی شاعر می گوید :«محبوب من چنانچون گلی سرخ سرخ است »،با این كه ما ممكن است معنای هریك ازاین واژه ها را به طور مستقل بدانیم، متوجه هستیم كه همنشینی آنها با یكدیگر،در بردارندهُ معنایی است كه فراتراز مجموع معانی این واژه هاست.رابطهً یك به یك این واژه های مستقل با یكدیگرو چیزی كه از بافت آن ها معلوم می شود، دیگر«نشانه »نیست ،بلكه «نماد» است. بازشناسی این دواز یكدیگر،در فهم هنر اهمیت زیادی دارد .
«نشانه »دارای كیفیتی حقیقی است . «نمــاد» این نشانه ها را با مفاهیم ضمنی یا تلویحی در هم می آمیزد. به بیان دیگر،میتوان گفت كه مفهوم نماد،فراتر ازآن چیزی است كه بیان میكند. «بوته آزمایش» در قرون وسطی به ظرفی گفته می شد كه درآن فلزرا ازغیرفلز و زواید بی ارزش جـدا  می كردند. «بوتهً آزمایش» دراین مفهوم نوعی«نشانه» است. اما وقتی آرتورمیلر نمایشنامه ای  در بارهً فشارهای اجتماعی وارد شده بر افرادی می نویسد كه با وهم و جنون به چالش برخاسته اند، ونام این نمایشنامه را« بوتهً آزمایش» می گذارند، این نام به یقین معنای«نمادین » می یابد.
اگر نماد طراوات خود راازدست بدهد وچندان به تكرار مورد استفاده قراربگیرد كه یافتن معنای آن نیازمند چالشی از سوی مخاطب نباشد ، دیگر نماد نیست، بلکه به جایگاه كلیشه فرو می غلتد. 
و...فايل پاورپوينت است که به نماد و نشانه شناسي در معماري پرداخته است.