امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 5/31/2016 11:13:47 PMتعداد برگ: 143قیمت: 8000

 

 پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی 
 - تعریف پروژه و چگونگی شكل گیری آن
- انواع روشهای اجرا از نظر عوامل درگیر در اجرا
- انواع پیمان ها
- بررسی شرایط عمومی پیمان
- بررسی فعالیت های مدیریت طرح، مشاور و پیمانكار
- مدیریت كارگاه: مدیریت ماشین آلات، مدیریت مواد و مصالح، مبحث ایمنی كارگاه
- بررسی لزوم برنامه ریزی و كنترل پروژه
- ساختار شكست كار WBS
- ابزارهای برنامه ریزی و كنترل پروژه
- كار با گانت چارت، آشنایی با Microsoft Project
- كار با CPM
 
 
 
 
 
تعاريف:
1- كارگاه ساختماني: محلي است كه يك يا تعدادي از عمليات ساختماني در آن انجام مي شود.
2- محل كار: محلي است در محدوده كارگاه ساختماني كه در اختيار كارفرما باشد و كارگران به درخواست كارفرماي خود در آنجا مشغول به كار باشند.
3- وسايل و تجهيزات: عبارت است از ماشين آلات، داربست، نردبان، جان پناه، سكو، راهرو و هرگونه تسهيلات مشابه و بطور كلي وسايل حفاظتي و حمايتي كه در كارگاه ساختماني به كار گرفته شده اند.
4- صاحب كار: صاحب كار فردي است حقيقي ياحقوقي كه مالك يا قائم مقام 
 
مالك كارگاه ساختمان بوده و انجام عمليات ساختماني و مسئوليت ايمني آن را طبق قرارداد كتبي به پيمانكار يا فرد خويش فرما واگذار نمايد.
5- مهندس ناظر: فردي است حقيقي يا حقوقي كه برطبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود مسئوليت نظارت بر همه يا قسمتي از عمليات ساختماني را دارد.
6- پيمانكار: فردي است حقيقي يا حقوقي كه عمليات ساختماني را طبق قرارداد كتبي كه ميان او و صاحب كار يا پيمانكار ديگر منعقد شده عهده دار مي شود.
7- خويش فرما: فردي است ذيصلاح كه در كارگاه ساختماني بدون بكارگيري
 
كارگران ديگر و طبق قرارداد كتبي پيمانكاري، مسئوليت انجام همه يا قسمتي از عمليات ساختماني را با وسايل و ابزار كار متعلق خود به عهده مي گيرد. خويش فرما در كارگاه ساختماني پيمانكار جزء بحساب مي آيد. 
8- كارفرما: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند نفر كارگر را در كارگاه ساختماني به حساب خود و با پرداخت مزد به كار مي گمارد.
9- كارگر: فردي است كه در كارگاه ساختماني در مقابل دريافت مزد به درخواست و به حساب كارفرما كار كند.
 
 
عاملان اصلی پروژه
 
مسئول ايمني:
آموزش: در كارهاي ساختماني بايد به موارد زير توجه ويژه شود:
1- افرادجوان و كارگراني كه به تازگي وارد اين كار مي شوند.
2- كارگراني كه كار جديدي به آنها داده مي شود.
3- كارگران و افرادي كه كار آنها حفاظت ديگران را به خطر مي اندازد افراد داربست بند، راننده جرثقيل و ماشين آلات سنگين 
4- سركارگران و سرپرستان و ناظرين
 
 
پيش بيني مسائل ايمني قبل از شروع و ساخت:
مكان ساختمان، استحكام كافي زمين، در مسير سيل نباشد، عدم نزديكي به تاسيسات خطرناك، مناسب بودن نقشه، استحكام كف، ستون ها و سقف ايمني الكتريسيته، برق گير و تهويه، پايش و نگهداري سيستم هاي طراحي شده، وجود مسئول خاص جهت تعمير و نگهداري
 
شرايط و موقعيت ساختماني:
الف) عمومي
1- استحكام كافي در پايه ها، سقف و كف
2- ساختمان موردنظر با شرايط اقليمي مطابقت داشته و كليه استانداردهاي مربوطه به فواصل از مناطق مسكوني و كارگاهي 
3- موقعيت محل كار، انبارها و تاسيسات رفاهي و ساير ساختمانها به نحوي در نظر گرفته شود كه اولاً گسترش كار را در واحد تسهيل نموده از رفت و آمدهاي غيرضروري اجتناب و توسعه آن ايجاد مشكل ننمايد.
4- ارتفاع نبايد از 3 متر كمتر بوده و در راه پله ها نبايد از 2 متر كمتر باشد.
 
5- وسعت لازم براي گردش سريع و صحيح و ايمن كار رعايت شود.
6- در كف سازي ، صاف و هموار بودن، عاري از حفره و برآمدگي، عدم ايجاد گرد و غبار و ايجاد لغزش و جمع شدن آب و ساير مايعات، خط كشي
7- كليه پرتگاهها و مدخل هاي كف با نرده فلزي و يا چوبي استاندارد حفاظ گذاري گردد.
8- سايبان مناسب جهت كار در محوطه و عدم وجود آب و گل و گرد و غبار در فصول مختلف
9- معابر، پياده روها و خطوط آهن از ايجاد وضع خطرناك جلوگيري شود.
10- در كارگاههايي كه مواد شميايي و سمي به كار مي برند بايد ديوارها تا 
 
 ارتفاع 1/60 متر قابل شستشو باشد.
 
ب) شرايط اختصاصي:
1- ساختمان مواد قابل اشتعال و انفجار : (نظير مواد منفجره، اسيدها، منيزيم ، سلولوئيد و ...) مصرف يا توليد مي گردند. مطابق ضوابط خاص هر يك از آنها باشد كه مقررات عمومي آنها عبارتند از: 
الف) عمليات در ساختمانهاي جداگانه به فواصلي كه از طريق مقام هاي صلاحيت دار تعيين شده
ب) در اطراف ابنيه مذكور به هيچ وجه كوره آتش، دستگاه خشك كن و هرگونه  
 
 منبع توليد جرقه و حرارت نبايد باشد. 
ج) ابنيه اي كه مواد قابل انفجار تهيه و نگهداري و يا مصرف مي شود بايد داراي دريچه انفجار باشد اين دريچه ها از مواد سبك غيرقابل اشتعال يا پنجره هاي لولايي در بدنه و سقف ساخته شود. سطح دريچه ها به شرح زير است: 
1- يك مترمربع براي 24 متر مكعب فضا در ساختمان هايي كه از بتون مسلح قوي ساخته شده است.
2- يك مترمربع براي 20 مترمكعب فضا در ساختمان هايي كه از بتون مسلح ضعيف ساخته شده است.
3- يك مترمربع براي 15 مترمكعب فضا در ساختمان هاي سبك 
 
 د) كف بايد:
1- غيرقابل اشتعال و غير قابل نفوذ باشد.
2- از مواد و مصالحي ساخته شده باشد كه توليد جرقه نكند
هـ) داراي مخزن مخصوص در صورت لبريز شدن يا نقص در ظروف
و) بايد بوسيله ديوار با خاك ريزهاي غيرقابل نفوذ كه داراي ظرفيت متناسب براي گنجايش تمام مايع باشد.
ز) در نظر گرفتن راههاي خروج اضطراري لااقل شامل دو معبر و به هيچ وجه در معبرها مانع نباشد.
 
 
 2- مركز توليد بخار:
الف) مركز توليد بخار با فشار قوي و متوسط فاصله مناسب از بناهاي ديگر و با مصالح غيرقابل اشتعال
ب) چنانچه در مجاورت مركز توليد بخار مواد قابل انفجار و يا سريع الانتقال وجود داشته يا توليد شود لازم است ديوار حد فاصل كامل، مقاوم، بدون هرگونه منفذ، معبر و بريدگي باشد.
ج) در نظر گرفتن دو راه خروجي بدون هرگونه مانع
د) براي دسترسي به متعلقات لازم است سكوها، راهروها و پلكانهايي از فلز يا مصالح غيرقابل اشتعال ساخته و خطر لغزيدن نباشد.
 
 هـ) سكوهاي راهرو كه در بالا و يا كنار دستگاه مولد بخار ساخته شده باشد لازم است داراي لااقل دو پلكان باشد كه حتي الامكان از ديگری دور باشند.
و) ديگ خانه بايد به قدر كافي وسيع و مرتفع باشد و 15 سانتيمتر از بالاي مرتفع ترين شير و متعلقات بلندتر و 1/80 متر از كف مرتفع ترين سكوهاي راهرو بالاتر باشد.
ز) چاله كانال و معبر لوله ها لازم است پوشيده شود.
ح) پي ريزي و پايه سازي تكيه گاه مولد بخار در مقابل فشار حاصل از حداكثر وزن دستگاه هنگام آزمايش آب سرد و همچنين كشش و فشارهاي مربوط به انبساط و انقباض هاي حرارتي مقاومت نمايد. ضمناً براي ديگهاي افقي با طول زياد 
 
استفاده از غلطك در زير پايه از دو سر ديگ جهت سهولت عمل انبساط و انقباض و جلوگيري از تغيير حالت ضروري است.
 
حوادث معمول دركارهاي ساختماني و جلوگيري از آنها:
- سقوط دومين نوع حوادثي است كه موجب مرگ مي گردد. تقريباً 50 درصد حوادث كارگاههاي ساختماني ناشي از سقوط افراد ومصالح و ابزار است. 
 
مواردي كه موجب سقوط مي گردند:
1- نگاه نكردن جلوي پا هنگام راه رفتن
2- دويدن و جهيدن در محل كار
3- ايستادن روي جعبه ها، صندلي ها و ...
4- نگرفتن نرده هاي پلكان هنگام حركت ودويدن روي پله ها
5- حمل اشياء هنگام حركت روي نردبان – پشت كردن به نردبان در موقع بالا و پايين رفتن
6- نزديك شدن به كناره هاي سكوها و چوب بستها
7- سوار و پياده شدن از ارابه هاي موتوري درحال حركت
 
8- پوشيدن لباسهاي نامناسب
 
تدابيري جهت جلوگيري از سقوط:
1- رعايت نظم و ترتيب و انضباط كارگاهي
2- تهيه نرده حفاظتي مناسب جهت پلكان و سطوح شيب دار
3- روشنايي مناسب محل كار به ويژه پلكانها و محل هاي عبور
4- درنظر گرفتن حصار و سرپوش مناسب جهت كانال ها و حفره ها و نصب تابلوها بر روي حفره ها
5- نردبانها و داربست ها مناسب و محكم باشند.
 
6- بازرسي مرتب نرده هاي حفاظتي و رفع فوري نقائص
7- انبارداري و نگهداري مناسب مصالح، سرراه عبور و مرور واقع نباشند، محل نگهداري مصالح سنگين كه از سطح زمين فاصله دارد، استحكام كافي ناشي از وزن را داشته باشد.
8- ساخت سرپوش مناسب در محل هايي كه خطر سقوط دارد و استفاده از كلاه ايمني.
 
برق گرفتگي:
وسايل روشنايي و وسايل قابل حمل و نقل برقي مي تواند عامل برق گرفتگي در كارگاههاي ساختماني باشد. 
كابل هاي زميني وهوایي بدليل تماس تصادفي باعث برق گرفتگي شده لذا كابل هاي غيرقابل استفاده بايد از سيستم خارج شوند.
داشتن فرد مسئول با مهارت كافي درخصوص مسائل برقي و نصب تابلوها و مسير عبور كابل ها
آموزش افراد درخصوص رعايت اصول ايمني و كمك هاي اوليه و استفاده از وسايل ايمني از جمله دستكش لاستيكي
 
پيشگيري از تماس جرثقيل ها و ميله هاي داربست و ابزار حفاري با كابل هاي برقدار
در صورت انجام كارهاي ساختماني زير كابل هاي هوايي لخت ضمن رعايت فاصله استفاده از تابلوهاي هشدار دهنده و وجود موانع جهت داخل شدن جرثقيل ها و خودروها
 
 
 
انبار و انبارداري در كارگاههاي ساختماني:
1- در مواردي كه مصالح ساختماني در محل عبور و مرور عمومي ريخته مي شود مصالح طوري رويهم انباشته شوند كه از فروريختن و ريزش احتمالي جلوگيري شود.
2- قرار دادن مصالح ساختماني موجب حوادث ترافيكي نشده و شب ها با چراغ قرمز مشخص گردد.
3- الوارها بايد روي چوبهاي عرضي قرار داده شوند در ارتفاع هر يك متر بايد چوبهاي عرضي قرار داده شود. 
4- كيسه هاي سيمان، گچ و آهك بيشتر از ده كيسه رويهم قرار نگيرد مگر آنكه جاي مخصوص در نظر گرفته شود.
 
5- استفاده از وسايل حفاظتي مناسب از قبيل عينك در مقابل سيمان و آهك و دستكش كارگراني كه با مصالح فلزي سنگين كار مي كنند.
6- تير آهن بايد به ارتفاع كم طوري انباشته شود كه امكان غلتيدن آن نباشد.
7- آجر سفال نبايد بيشتر از دو متر ارتفاع انباشته شده و اطراف با چوبهاي قائم محافظت شوند.
8- ورق هاي فلزي به صورت افقي و ارتفاع از يك متر تجاوز نكند.
9- طرفين لوله اي فلزي كه انبار مي شوند بوسيله ميله آهني يا وسايل ديگر مهار شود.
10- مصالح ساختماني اگر در كنار ديوار يا تيغه انبار شود طوري انباشته شود كه فشار بيش از اندازه به ديوار و تيغه وارد نيايد.