امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پروژه درس کنترل پروژه

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/1/2016 2:26:16 AMتعداد برگ: 42قیمت: 10000

 شرح مختصر:
 
معرفی پروژه:
 
پروژه را که می خواهیم به بررسی آن در حوزه ی درسی کنترل پروژه بپردازیم دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:
 
آدرس پروژه:اصفهان-جاده قدیم تهران-مقابل پالایشگاه-خ 26
 
مساحت ساخت: 1200متر مربع*تعداد سرویس بهداشتی:3 عدد*تعداد انبار:4 عدد*تعداد اتاق کار 4 عدد*ارتفاع ساخت :3 متر*
 
لوله کشی ها رو کار هستند*طول وعرض ساخت:60*20*
 
فهرست مطالب
 
معرفی پروژه:
 
لیست مربوط به فعالیت ها:
 
تخصیص منابع نامحدود:(تسطیح)
 
تقدیم نامه:
 
سنجش پیشرفت پروژه:
 
ساختار شکست: (WBS)
 
رسم ساختار شبکه:(AOA)
 
محاسبات مسیر رفت و برگشتی برای محاسبه یES،LF،EF،LS:
 
محاسبات شناوری آزاد و کل:
 
محاسبه زمان پروژه و زمان های هر فعالیت:
 
مشخص کردن مسیر بحرانی بر روی شبکه:
 
رسم نمودار گانت:
 
رسم ساختار شبکه و محاسبات مربوط به آن: (AON)
 
بروز رسانی:(reschedule)