امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/2/2016 12:47:41 AMتعداد برگ: 27قیمت: 3500

 
 
حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی
 
کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید سایر وسائل حفاظت فردی از قبیل دستکش ، عینک ، ماسک، کمربند، طناب نجات، گوشی و غیره مطابق ضوابط آئین نامه مربوطه باید در اختیار کارگران قرار داده شود.
 
کلیه معابر ،پلکان ها، سطوح شیب دار،بازشوها،پرتگاه ها و به طور کلی تمام نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند باید بوسیله فرد و پوشش های موقت و مناسب حفاظت گردند
 
از کارکردن کارگران بر روی بام ساختمان ها در هنگام باد،طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد باید جلوگیری بعمل آید
 
*در هنگام کار بر روی بام های شیب دار و یا بام های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موج دار نورگیر ورق های فشرده سیمانی (ایرانیت) و ... باید نکات ایمنی رعایت تا از لغزش زیر پای کارگر جلوگیری بعمل آید.
 
 
*کارگرانی که بر روی بام های شیب دار با شیب بیش از 20 درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند
 
در موقع نصب ستون ها یا تیر های آهن قبل از جدا کردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره ها  بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد
 
 
* در جای پر رفت و آمد و همچنین در ساختمان های بیش از دو طبقه از نردبان های جداگانه استفاده شود