امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت جستاری بر نظریات طراحی کریستوفرالکساندر

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/3/2016 2:10:27 PMتعداد برگ: 50 اسلایدقیمت: 9500

در 50 صفحه پاورپوینت به صورت تصویر شامل
•فهرست.........................................................2
•مقدمه...........................................................3
•دوره اول رویکرد خردگرا..................................4
دوره دوم رویکرد کل گرا..................................7
•دوره سوم توسعه زبان الگو................................12
•دوره چهارم ایجاد ساختارهای زنده........................16
•کارهای اجرا شده..........................................50..18