امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت ارگونومی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/3/2016 6:56:22 PMتعداد برگ: 35قیمت: 3000

آنتروپومتری
آنتروپومتری از دو کلمه یونانی   Anthropos  به معنی انسان و    Metrin  به معنی اندازه گیری مشتق شده است.
و به اندازه ها ,ابعاد, قدرت عضلات و میدان حرکت اعضای بدن می پردازد.
اهداف داده های آنتروپومتری :
طراحی برای انسان های حد.
طراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار .
طراحی برای انسان های متوسط.
 
ارگونومی
ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی
 
Ergoبه معنی کار و Nomos به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنی قانون و قاعده کار است.
ارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسانها در ارتباط با محیط کارشان و تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان و کاربرد اطلاعات علمی موجود درباره انسان برای حل مشکلات طراحی.