امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/3/2016 9:18:24 PMتعداد برگ: 26 صفحه پاورپوینتقیمت: 6000

پاورپوینت در 26 صفحه متن و دیاگرام با بیان دیدگاه های مختلف به معرفی روش  CPTED

در طراحی محیطی می پردازد