امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

فنگ شویی در معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/7/2016 1:33:25 PMتعداد برگ: 100 برگ pdfقیمت: 4000

 فهرست عناوین:
 
مقدمه
 
بستر موضوع
 
تا ئو ئیسم
 
فنگ شو چیست
 
ریشه های فنگ شو
 
از فنگ شو چه انتظاری داریم
 
نظریه فنگ شو
 
تا ئو ئیسم و شرح مختصری از لا ئوتسه
 
جنبه های اصلی و کیهان شناسی فنگ شو
 
اصول و مفاهیم بنیادی در فنگ شو
 
1.چی یا کی
 
2.شا و شاچی
 
3.یین و یانگ
 
4.تحلیل فضای ییین و یانگ
 
5.پنج عنصر و چرخه مولد و زوال
 
اسطوره شناسی جهات اصلی
 
روش نه ستاره و اهمییت آن
 
تحلیل فضا به روش نه ستاره
 
باگوا یا پاگوا
 
مکعب جادوئی و علم اعداد
 
رمز رنگ ها
 
روش الهام از باگوا
 
وسایلی که به کمک آن می توان بخش های باگوا را تقویت کرد
 
عناصر فنگ شوی
 
طراحی داخلی به سبک فنگ شو
 
1.اتاق نشیمن
 
2.اتاق خواب
 
3.آشپزخانه
 
4.حمام و دستشوی
 
مصادیق
 
منابع