امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

روشهای طراحی و تولید صنعتی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/15/2016 1:47:25 AMتعداد برگ: 8قیمت: 2000

قلمرو و فضای تعریف شده :
یک طرح محیطی ساختمان می تواند در ساکنان حس مسئولیت و کنترل برای یک منطقه تعریف شده اگر شرایط به خصوصی حصول شوند خلق کند. اسکارنیوتن (1972) اگزا فضای قابل تعریف نامیده در تحقیقش او جستجو کرد و خود آنچه که ساکنین احساس کردند آنها کنترل کرده بودند بروی فضاهایی درون و اطراف ساختمان های آپارتمانی 14 طبقه در پروژه های خانه سازی محروم شده در نیویورک با استفاده فهرست فضایی که در فصل 3 تعریف شده بودند او دریافت که بین خیابان های عمومی و آپارتمان های خصوصی فضاهای نیمه عمومی که ساکنان اختصاصی احساس کردند که آنها هیچ کنترلی روی آنه ها ندارند گسترده بودند.
در عمل به خاطر عدم کنترل و احاطه بر محیط هر کس می تواند فضای خیابان را با محیط خانه یا داخل آسانسور یا دارو اشتباه بگیرد و دچار سرگشتگی شود. 
 بدون اینکه کسی بداند که آنها چه کسی بودند یا برای چه آنها ممکن است آنجا باشند. چنین موقعیتی می تواند مقایسه شود با خانۀ تجاری در خیابان. (شماره 8/7) 
 خانه های زیادی نوعاً مرز مشخص دارند و آن برای ساکنان راحت است داشتن یک حس کنترل روی کسی که ممکن است دیده شود. بعضی آپارتمان ها روی خیابان هایی که وسایل کنترل ورودی دارند یا کارکنانی که کسانی را که وارد ساختمان می شوند قرار گرفته اند. در هر دو مثال اخیر در نتیجۀ تفاوت آشکار بین فضای عمومی و خصوصی و هماهنگی اندازه های مدیریتی به خصوص ساکنان احساس کنترل یا مسئولیت روی رفت و آمدها درون فضاهایی بیرون خانه هایشان و خواهند فهمید زمانی که فریاد می زنند برای کمک باید چیزی غیرمنتظره مشاهده شود. 
Opportunities for surveillance 
 مجالی برای مراقبت و نظارت : 
 مشاهده و نظارت فرصتی است برای مردم که فعالیت هایی که درون فضا و مکان اتفاق می افتد را ببینند. هنگامیکه در خانه هایشان ساکنان می توانند فعالیت هایی که می خواهد اتفاق بیفتد را مشاهده کنند در خیابان بلافاصله بیرون از که درست هنگامیکه مردم رفت و آمد درون خیابان می توانند ناخواسته خانه ها و باغ های مقابلشان را مشاهده کنند. جان ژاکوب اشاره می کند به این قضیه به عنوان چشم های خیابان. در دوره های امنیت این چشم ها کمک می کند به تقویت هنجارهای اجتماعی آنچه که ممکن است رفتارهای قابل قبول درون یک خیابان باشید شما نخواهید شکست (هنجارها را) در داخل یک خانه یا یک ماشین می دانید که مردم شما را می بینند. 
Signs of life 
 نشانه های حیات : 
 خیابان های که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند احساس صمیمیت و امنیت کمتری از خیابان های پرجمعیت جایی که مردم در پی زندگی روزانه شان هستند. 
 ساکنین آثار و علائم حیات را در خانه های خود به وجود می آورند. بهر حال .... اگر نه مهم تر بیگانگان که عبور می کنند و  رد می شوند استفاده می کنند از راه ها به عنوان بخشی از زندگی روزانه شان.
 به منظور اطمینان خاطر از میزان معقول رفت و آمد هم است که اطمینان حاصل کنیم از مسیرهای اصلی و کلیدی از طریق یک نقشه های که مقاصد هم را به هم مرتبط می سازند. و بیشترین خیابان ها و فضاهای باز درون یک نقشه هستند فقط تعداد اندکی دور می شوند از این خیابان های اصلی. فعالیت درون خیابان ها همینطور به وجود می آید به وسیله ورودی های ساختمان ها. هنگامیکه پنجره ها فرصتی برای نظارت از درون خانه ها فراهم می کنند. 
 نظارت و مراقبت اگرچه به وسیله دیوارهای خالی یا گاراژها کف زمین پارکینگ منظره سازی گسترده متراکم محدود می شود تغییرات که عابرین پیاده دور می شوند سطح زمین. ساختمان های بلند مرتبه جایی که ساکنان الگوها نمی توانند خیابان را به وضوح و یا فاصلۀ مشترک بین خانه ها و خیابان ها را ببینند. (شماره 10/7) 
Target hadening 
 تحکیم هدف : 
 این مربوط می شود به فعالیت توقف دسترسی به قسمت هایی به خصوصی با استفاده از مقیاس های فیزیکی مانند درب های محکم، قفل ها، میله ها، تلفن های امنیتی و ورودی ها. اگر همچنین مربوط می شود به هماهنگی تکنولوژی مدیریت اجتماعی مثل بکارگیری نگهبانان امنیتی