امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت تناسبات وگونه شناسی كالبدی انسان و معماری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/18/2016 10:09:52 PMتعداد برگ: 32قیمت: 3200

فهرست
تناسبات
تعریف تناسبات
سیستم های تنظیم تناسب
تئوری های مربوط به تناسب
تناسبات طلایی
شیوه های ستون سازی
تئوری های رنسانس 
آندره پالایدو 
مدولر
کَن
تحلیل انواع تناسبات
تناسبات انسانی
تناسبات در اندام انسان
تحلیل تناسبی گوش 
تحلیل تناسبی صورت از نیم رخ 
تحلیل تناسبی جمجمه 
استخوان بندی
تصاویر
منابع
 
 
 
 تناسبات مجموعه ای از نسبت هاست. نسبت مقایسه دو کیفیت یا کمیت نظیر اندازه یا مقدار است.و از این رو نسبت ها نشان دهنده ی واحدی از یک اختلاف یا تفاوت تلقی می شوند. 
این تفاوتها ، جوابگوی حداقل یکی از نیروهای حسی انسان است.
مبحث تناسبات در موضوع ترکیب در معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، پس از انتخاب نوع بنا و عناصر مورد نیاز آن باید مقیاس مناسبی پدید آورد که یکایک ابعاد هر بخش و رابطه ی متقابل بیت آنها را در بر میگیرد.