امروز: سه شنبه 04 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت تاریخچه وضوابط طراحی مراکز تجاری

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/21/2016 4:28:11 PMتعداد برگ: 37قیمت: 3000

در قرون وسطی ،‌میدانها و مجموعه های اطراف آنها نقش مراکز تجاری امروزی را ایفا می کردند.
 
بازارهای شرقی سرپوشیده اصفهان ، قاهره و سمرقند که مجموعه های وسیع و پیچیده با کاربریهای متنوع تجاری و خدماتی بودند.
 
غرب یکی از مراحل مهم گذار از مراکز تجاری قرون وسطایی به مجموعه های امروزی پیدایش مفهوم فروشگاه یا مغازه به صورت امروزی آن است.
 
ریشه مراکز تجاری امروزی به زمانی باز می گردد که ساکنان شهرها سعی کردند کاربریهای تجاری مختلفی را در داخل مجتمعهای بزرگ ساختمانی سازماندهی کنند.
 
در پاریس بین سالهای 1790 و 1860 با مسقف کردن خیابانهای تجاری با پوشش چدنی و شیشه ای تیپولوژی پاساژ یا گالری به وجود آمد که در مدت نسبتاً کوتاهی به نقاط مختلف جهان صادر شد.
 
ارتفاع مفید طبقات تجاری حداقل 3متر وحداکثر 6/3متر می باشد .
 
ارتفاع کف ورودی فضاهای تجاری اعم ازمنفرد یامجتمع فقط تا 20سانتی متر بالاترازرقوم کف (معبر مجاور)،مجاز می باشد.
 
ارتفاع مجاز بنا براساس تعداد طبقات وضوابط ارتفاع مفید طبقات واحتساب ضخامت سقف محاسبه می گردد.
 
درمراکز تجاری کلیه قسمتهای عمومی به اضافه 10درصد واحدهای تجاری وهمچنین کلیه واحدهای بیش از100مترمربع باید برای معلولان جسمی وحرکتی طبق ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای معلولین جسمی وحرکتی شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران قابل دسترسی واستفاده باشد.
 
 
    لیست مطالب داخل این پاورپوینت:
 
    سیر تحول طولانی مراکز تجاری
    تاریخچه مراکز تجاری
    مکتب شیکاگو و فروشگاه های بزرگ
    اولین پاساژ ایران
    انواع مراکز خرید
    استانداردها و ضوابط اجرایی درمجتمع های تجاری
    کاربری های مجاز
    عملکردهای مجاز در کاربری های مختلط تجاری
    ضوابط مربوط به تفکیک
    حداقل تفکیک اراضی
    ضریب اشتغال بنا در طبقات
    ارتفاع طبقات
    سطح مجاز احداث بنا
    عملکردهای مجاز زیرزمین
    ضوابط الزامی برای مراکز خرید