امروز: چهار شنبه 05 تیر ماه 1398 ساعت: 

پاورپوینت طراحي محيط و منظر

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/22/2016 1:10:06 PMتعداد برگ: 42 اسلایدقیمت: 6500

پاورپوینت طراحي محيط و منظر 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: جنبه هاي زماني ادراك
-حرکت وادراک
- جنبه هاي زماني محيط و منظر
- محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی
-محیط و منظر به صورت ریتم
- نگرش فرهنگی نسبت به زمان
-هدف گرایی در برابر تجربه گرایی
- زمان و ادراک
- ریتمهای متوالی
-روابط زمان و فضا
--انتخاب مسیر
- دیدهای متوالی
- خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت
- سرعت و ادراک
- طراحی جاده ها
- مقاله همیلتن وترستن:رابطه سرعت وادراک محیط و منظر 
- مقیاس
فصل دوم:جنبه هاي حسي ادراك
- محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت
 - رویکرد انسان شناسانه به رفتار
 - دیدبانی و پناه 
- محرکها و مفاهیم نمادین