امروز: چهار شنبه 02 بهمن ماه 1398 ساعت: 

دانلود پروژه بیمه ایران

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/23/2016 1:18:32 PMتعداد برگ: 79قیمت: 3000

•    شركت سهامي بيمه ايران بنيانگذار صنعت بيمه در كشور
شركت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شركت بيمه ايراني در تاريخ 12 شهريورماه 1314 با سرمايه اوليه 20 ميليون ريال تأسيس گرديد ولي عملا كار خود را از پانزدهم آبان ماه 1314 آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها يادآور تشكيل نخستين شركت بيمه ايراني است بلكه اگر ملي شدن را رهايي صنعت داخلي از قيد سلطه بيگانه بدانيم، تأسيس اين شركت مي‌تواند به تعبيري ملي شدن صنعت بيمه و خلع يد از مؤسسات بيمه خارجي كه در آن زمان كليه فعاليتهاي بيمه‌اي را در انحصار خود داشتند تلقي نمود.
بيمه ايران از همان سالهاي اوليه فعاليت خود توانست جايگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده كشور به دست آورد و به صورت تكيه‌گاه و بازوي اطمينان بخشي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي درآيد. اين شركت در طول حيات پربار خود نشان داده است كه به حق پيشتاز و پيشگام صنعت بيمه در ايران مي‌باشد.
بيمه ايران با وجود كليه كارشكني‌هايي كه از سوي شركتهاي بيمه خارجي صورت مي‌گرفت موفق شد در همان سال نخست فعاليت، 62 درصد بازار بيمه كشور را در اختيار گيرد و سهم مؤسسات خارجي را از 100 درصد به 38 درصد تقليل دهد. بعلاوه درصد واگذاري اتكايي را كه پيش از آن حدود 90 درصد بود به 44 درصد تقليل داد و با كاهش ترخ حق بيمه در برخي از رشته‌ها به حدود 50 درصد نرخ‌هاي قبلي، در گسترش بيمه نقش مؤثري ايفا نمود.


فهرست مطالب :
تاريخچه بيمه ايران
شركت سهامي بيمه ايران بنيانگذار صنعت بيمه در كشور
مقدمه
قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌
فصل‌ اول‌ - كليات‌
فصل‌ دوم‌ - اركان‌ و تشكيلات‌ سازمان‌
فصل‌ سوم‌ -  منابع‌ درآمد، ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
فصل‌ چهارم‌ - مقررات‌ مختلف‌ مالي‌
فصل‌ پنجم‌ - كمكهاي‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بيماريها
بخش‌ اول‌ - حوادث‌ ناشي‌ از كار بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌.
بخش‌ دوم‌ - بيماري‌ - حاملگي‌ و وضع‌ حمل‌
فصل‌ ششم‌ - ازكارافتادگي‌ - بازنشستگي‌ - فوت‌
بخش‌ اول‌ - ازكارافتادگي‌
بخش‌ دوم‌ - بازنشستگي‌
بخش‌ سوم‌ - فوت‌
فصل‌ هفتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي‌
فصل‌ هشتم‌ - مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمكها
فصل‌ نهم‌ - تخلفات‌ و مقررات‌ كيفري‌
فصل‌ دهم‌ - مقررات‌ مختلفه‌
بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث
گزينه الف : تعهدات قانوني
گزينه ب : تعهدات قانوني به همراه مازاد
گزينه ج : تعهدات قانوني به همراه مازاد
وسائط نقليه سواري شخصي
بیمه اتومبیل - بيمه تعهدات سرنشين
توضيحات مهم در مورد بيمه تعهدات سرنشين
مدارك مورد نياز پروند ه هاي خسارت سرنشين
بیمه اتومبیل - بيمه بدنه اتومبيل
حادثه
آتش سوزي
دزدي كلي
خطرات تبعي و تكميلي
انواع پوششهاي تکميلي
شكست شيشه به تنهايي
غرامت ايام تعميرات
نوسانات قيمت
بلاياي طبيعي
خطرات ناشي از مواد شيميايي
توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل
تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
بیمه اشخاص - بيمه عمر
بيمه هاي عمربا پوشش صرفا خطر فوت
بيمه هاي عمر پس اندازي
بيمه عمر و پس انداز
بيمه مهريه
شرايط بيمه مهريه :
بيمه تامين هزينه جهيزيه
شرايط بيمه تامين هزينه جهيزيه
بيمه عمر زماني
بيمه تمام عمر
بيمه عمر مانده بدهكار
بيمه عمر تامين آتيه فرزندان
بيمه حوادث
بيمه حوادث گروهي
بيمه حوادث انفرادي
بيمه حوادث خانواده
بيمه درمان گروهي
بيمه حوادث خارج از کشور
بیمه مسئولیت
بيمه مسئوليت حمل و نقل
بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي
بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان
خسارتهاي مشمول بيمه
بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي
بيمه مسئوليت هاي عمومي
بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها و مسافرخانه ها)
بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
بيمه مسئوليت مدير پاركينگ
بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان
بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان
بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طرح ، محاسب و ناظر ساختمان
بيمه مسئوليت جامع C.G.L
بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي
بيمه اسبهاي مسابقه
بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان
بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي
بيمه رايانه
ساير طرحهاي بيمه اي ارائه شده
بيمه نامه آتش سوزي واحدهاي مسکوني
بيمه نامه آتش سوزي معمولي منازل معمولي
بيمه نامه آتش سوزي طرح همگاني
بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل
بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي
بيمه نامه آتش سوزي مراكز غير صنعتي
بيمه مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران
بيمه تمام خطر نصب
بيمه سازه هاي تكميل شده
بيمه شكست ماشين آلات
خطا در بهره برداري از ماشين آلات ، عدم مهارت ، بي دقتي ، سهل انگاري
گسيختگي به واسطه نيروي گريز از مركز
اتصال كوتاه و علل الكتريكي ديگر
كمبود آب در ديگ
انفجار فيزيكي
طوفان و يخ زدگي
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري
بيمه فساد كالا در انبار سردخانه
بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات
بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
بيمه تجهيزات الكترونيكي
بيمه هاي باربري
انواع بيمه هاي باربري