امروز: دوشنبه 23 فروردین ماه 1400 ساعت: 

پروژه تنظیم شرایط محیطی انرژی های نو- زمین گرمایی

افزودن به سبد خرید
تاریخ ایجاد: 6/23/2016 1:49:22 PMتعداد برگ: 48 برگ وردقیمت: 5000

پروژه تنظیم شرایط محیطی انرژی های نو- زمین گرمایی 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
انرژی زمین گرمایی چیست؟
تاریخچه
انرژی زمین گرمایی در ایران
چگونگی انتقال گرمای زمین به سطح زمین
مکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی
نشانه های انرژی زمین گرمایی
موارد كاربرد انرژی زمین گرمایی
تولید برق
چرخه تبخیر آنی
چرخه دومداره
كاربرد مستقیم
گرمایش ساختمان ها
كشاورزی
دامپروری
كاربردهای صنعتی
درمان بیماری ها
ذوب برف جاده ها
مزیت های كاربرد انرژی زمین گرمایی
مزایای زیست محیطی
مزایای كاربردی 
مزایای استفاده از انرژی گرمایی برای تولید الکتریسیته
مصارف دیگر انرژی زمین گرمایی
سنگ مخزن براي بخار
مخزن های گرمابی
مخزن های سنگ داغ خشک
مخزن های تحت فشار
مخزن های ماگمایی
انواع ژئوترمالهای وابسته به فعالیتهای آتشفشانی
ذخایر هیدروترمال
استفاده از انرژی ژئوترمال چشمه آب گرم برای تولید اسید بوریک
استفاده از آب گرم و نیروی بخار
استفاده از انرژی ژئوترمال برای تولید الکتریسیته
سنگهای داغ و خشک
 ذخایر ماگمایی
انرژی زیست توده
تاریخچه بهره برداری زیست توده 
وضعیت فعلی بهره برداری از زیست توده در جهان
انرژی های نو
آیا انرژیهای نو خیلی گران نیستند؟
انرژی خورشیدی 
نیروگاه سهموی خطی 
نیروگاه دریافت کننده مرکزی
نیروگاه دیش استرلینگ
گرمایش آب مصرفی
گرمایش فضای داخلی ساختمانها
پروژه انجام حفاری های تولیدی ،توصیفی و تزریقی و احداث پکیج 5-3 مگاوات زمین گرمایی 
 
 
 
مقدمه
زمینی كه زیر پای ما قرار دارد، منبع بسیار عظیم انرژی است. این انرژی كه به صورت حرارت از اعماق زمین به سطح آن هدایت می شود در صورت توسعه فناوری استخراج آن، به تنهایی قادر خواهد بود كلیه نیازهای انرژی امروز و آینده بشر را تامین كند. طبق محاسبه ها، مشخص شده است كه انرژی حرارتی ذخیره شده در ۱۱ كیلومتر فوقانی پوسته زمین معادل پنجاه هزار برابر كل انرژی به دست آمده از منابع نفت و گاز شناخته شده امروز جهان است. پس این منبع عظیم انرژی می تواند در آینده جایگزین قابل اطمینانی برای انرژی حاصل از سوخت های فسیلی باشد. البته بدیهی است كه بهره برداری گسترده از ذخایر انرژی زمین گرمایی، مستلزم توسعه بیشتر در زمینه تكنیك های اكتشاف و استخراج آن است.